Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení. Nastavení můžete změnit v prohlížeči


Hokejová pohotovost

Hokejové akce, tréninky a nejlepší videoklipy


Při objednávce nad 4 000 Kč, doprava po ČR zdarma.


Posíláme i na Slovensko.


PPL


logo Ceska posta


Pro množstevní slevy volejte:
+420 724 716 565KONTAKTY

INHO.cz - Petr Vršinský
třída Edvarda Beneše 1429
500 12 Hradec Králové
tel: +420 724 716 565
inho@inho.cz
IČO: 74950771

NOVINKY

arr3Rukavice INHO K7 skladem Rukavice INHO K7 jsou skladem!!! Kliknutím na obrázek se dostanete do eshopu, kde je možné... arr3Vánoční sleva 20% Máme pro Vás vánoční slevu 20% na všechny výrobky značky INHO. Při náhledu objednávky stačí... arr3Prémiová řada INHO K6 Připravili jsme pro Vás prémiovou řadu čepelí INHO K6. Čepel můžete objednat zde. Pokud si... arr3Lacrossové rukavice na hokejbal Rozjeďte novou hokejbalovou sezónu v nových rukavicích Rukavice můžete zakoupit zde Pokud si... arr3INHO N1Představujeme zcela nový model našich holí a shaftů INHO N1. INHO N1 dosáhla optimálního vyvážení,... arr3Čepel INHO HB2ABS čepele INHO na hokejbal. Odolná plastová čepel s dřevěným jádrem, vhodná na hokejbal. Sháníte... arr3to NEJ, proč INHOKvalitní zboží za rozumné ceny. Do druhého dne u Vás. Doprava po HK zdarma. INHO hlídka Vám... arr3Máme prvního výherce, který nám zaslal své video. Gratulujeme!Máme prvního výherce, který nám zaslal své video. Gratulujeme! ... arr3Rozšiřujeme tým. Přidáte se taky?Rozšiřujeme tým. Přidáte se taky? ... arr3Hokejová pohotovostZlomila se Vám hokejka a dnes chcete jít střílet góly? Využijte naší Hokejové pohotovosti. Zboží...

KONTAKTY

INHO.cz - Petr Vršinský
třída Edvarda Beneše 1429
500 12 Hradec Králové
tel: +420 724 716 565
inho@inho.cz
IČO: 74950771

ZBOŽÍ V AKCI

Cena 2 700,00 Kč (105,30 EUR)
skladem
Cena 890,00 Kč (34,71 EUR)
skladem
Cena 2 500,00 Kč (97,50 EUR)
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Cena 1 400,00 Kč (54,60 EUR)
skladem

» Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů

Firma INHO postupuje při zpracování vašich osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími relevantními právními předpisy.

Osobní údaje
Firma INHO shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje a zprostředkovací data zákazníků.
Osobními a zprostředkovacími daty se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresy, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, apod., dále informace o platební morálce, bankovním spojení, atd.
Osobní a zprostředkovací údaje zákazníků jsou dále reprezentována termínem "Data".

Zpracování osobních údajů
Data jsou firmou INHO zpracovávána pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů a pro účely zajišťování a ochrany poskytování služeb firmou INHO a souvisejících služeb.
Data jsou zpracovávána firmou INHO pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však do úplného vypořádání práv a povinností z vyplývajících ze smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Povinně poskytované údaje:
obchodní firma nebo název, sídlo, příp. sídlo organizační složky v ČR a identifikační číslo
jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat, jde li o podnikající právnickou osobu
jméno, příjmení, příp. obchodní firma, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, jde-li o podnikající fyzickou osobu
jméno, příjmení, bydliště, nebo název a sídlo, příp. sídlo organizační složky na území ČR, případně identifikační číslo právnické osoby, jde-li o nepodnikající osobu
Bez poskytnutí těchto údajů nemůže být uzavřena ani plněna Smlouva mezi zákazníkem a firmou INHO.
Ostatní osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem, jsou poskytnuty firmě INHO dobrovolně.
Uvedené údaje jsou poskytovány zejména prostřednictvím formuláře na stránkách společnosti, který je zároveň návrhem na uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a firmou INHO .
Firma INHO nakládá s Daty zákazníků v souladu se Všeobecnými podmínkami, není-li právními předpisy stanoveno jinak, zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých se zákazníkem je nesděluje třetím osobám.
Data jsou také firmou INHO zpracovávána pro účely nabízení obchodu a služeb, pro služby s přidanou hodnotou, pro marketingové a obchodní účely a pro účely sjednané se zákazníkem, to vše v rozsahu, v jakém zákazník Data firmě INHO poskytl nebo v rozsahu vyplývajícím z charakteru poskytovaných služeb nebo ve kterém je firma INHO získala při poskytování služeb či služeb s nimi souvisejících, jsou-li nezbytné pro dosažení účelů uvedených výše.
Firma INHO zpracovává Data pro výše uvedené účely do úplného vypořádání práv a povinností ze smluvního vztahu, popř. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Odesláním objednávky a akceptací Všeobecných podmínek zákazník svobodně, vědomě a jednoznačně souhlasí s výše uvedeným zpracováním jeho Dat společností INHO.
Formu projevu vůle může stanovit firma INHO a tato forma projevu vůle se může lišit dle typu souhlasu, může to být např. podpisem na příslušném formuláři či jiném dokumentu anebo užitím služby, zasláním krátké textové zprávy, zasláním zprávy elektronickou poštou, vyplněním registračního formuláře na webových stránkách firmy INHO či obdobným úkonem, který je vždy komunikován.
Odvolá-li zákazník svůj souhlas se zpracováním Dat zpět a učiní-li výše popsaný úkon, má se za to, že opět souhlasil s výše uvedeným zpracováním Dat. Tento opětovný souhlas se zpracováním Dat platí i pro Data získaná v době, kdy souhlas nebyl udělen, nestanoví-li zákon jinak. Zákazník dále souhlasí s tím, že je společnost INHO oprávněna pro účely zde uvedené nadále až do odvolání zpracovávat jméno, příjmení a adresu subjektu údajů i po vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu pro účely nabízení obchodu a služeb.
Zákazník souhlasí, aby pro účely oslovování s novými nabídkami a dalšími informacemi souvisejícími se stávajícími službami firma INHO využila poštovní adresy, emailové adresy nebo jiný obdobným způsobem. Takové nabídky nebo informace jsou zpravidla označeny jako OS, tedy obchodní sdělení.
Zákazník může odvolat souhlas se zpracováním Dat pro marketingové a obchodní účely výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle (např. formou doporučeného dopisu apod.) po jeho řádné identifikaci. Souhlas lze neudělit zaškrtnutím příslušného políčka v objednávkovém formuláři.
Jestliže byl souhlas již udělen, může jej zákazník odvolat způsobem uvedeným výše. Svůj nesouhlas můžete také vyjádřit pouze například s některým způsobem oslovování s nabídkami.
Po odvolání souhlasu firma INHO nebude dále zpracovávat Data získaná po odvolání souhlasu se zpracováním a Data získaná před odvoláním souhlasu, avšak dosud nezpracovaná.
Zákazník je oprávněn odmítnout souhlas s užitím jeho elektronického kontaktu i v souvislosti se zasíláním každé jednotlivé zprávy.

Přístup k osobním údajům
Změní-li se některý údaj, který zákazník firmě INHO poskytl, je v jeho zájmu co nejdříve tuto skutečnost firmě INHO sdělit, aby společnost zpracovávala pouze aktuální data.
V případě, že údaj zpracovávaný firmou INHO neodpovídá skutečnosti, má zákazník právo na jeho opravu. Dále má právo na informace o osobních údajích, které o něm firma INHO zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona o ochraně osobních údajů.

Práva subjektu údajů
Pokud zákazník zjistí nebo se domnívá, že společnost INHO provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat firmu INHO o vysvětlení a dále můžete požadovat, aby firma INHO takto vzniklý stav odstranila. Zejména může požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li zákazníkova žádost shledána oprávněnou, firmu INHO odstraní neprodleně závadný stav. V opačném případě se zákazník může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.